About Us

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูลให้กับภาคอุตสาหกรรม เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เน็ตมาร์ค เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเป็น System Integrator (SI) คือ เป็นเหมือนกับผู้รับเหมาในงานระบบเครือข่าย เนื่องจากความแตกต่างของความต้องการใช้งานระบบเครือข่ายข้อมูลที่หลากหลาย เน็ตมาร์ค จึงมีการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ และหลายระดับตามความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยมีการให้บริการตั้งแต่การจัดเตรียมขั้นพื้นฐานของระบบเครือข่ายจนถึงการจัดสรรซอฟท์แวร์เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนั้นๆ ทำให้เรามีบริษัทในเครืออีกสองบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อทำงานร่วมกันกับทีมเน็ตมาร์คเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1997

• Sumitomo Electric Industry Group ได้ก่อตั้ง Netmarks Inc. สำนักงานใหญ่ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

1999

• เริ่มดำเนินธุรกิจก่อตั้ง Netmarks (Thailand) Co.,Ltd. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม

2003

• เริ่มดำเนินธุรกิจก่อตั้ง Planning Soft ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Netmarks (Thailand) Co.,Ltd.

2004

• เริ่มดำเนินธุรกิจก่อตั้ง SCET-NI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Netmarks (Thailand) Co.,Ltd.

2007

• บริษัท Nihon Unisys ได้เข้าซื้อกิจการ Netmarks Inc. จาก Sumitomo Electric Industry Group

2014

• Netmarks Inc. ได้ควบรวมกิจการเข้ากับ Uniadex Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Nihon Unisys

บริษัทในเครือ

Responsive image

บริษัท สเกต เน็ตเวิร์คส์ อินติเกรเตอร์ จำกัด ซึ่งใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษว่า SCET-NI (SCET Networks Integrator Co., Ltd.) รับทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ ทำการออกแบบ และติดตั้งระบบภายใต้มาตรฐาน EIA / TIA โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Infrastructure) ทั้งสัญญาณเสียง และข้อมูล (Voice & Data) ด้วยทีมออกแบบ และทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ภายใต้การควบคุมงานในทุกรายละเอียดจากวิศวกรโครงการ เครื่องมือติดตั้งที่ทันสมัย สายสัญญาณทุกเส้น จะได้รับการทดสอบด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และได้รับการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตสายสัญญาณ ด้วยประสบการณ์ของทีมงานช่างผู้ชำนาญการ บริษัทฯ ได้ให้บริการรับใช้ลูกค้า เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศไทย

 

Responsive image

บริษัท แพลนนิ่ง ซอฟต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software House) เราได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กรต่างๆ โดยดำเนินงานตามมาตรฐานของระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง และทันสมัย ซึ่งได้นำอุปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เราได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์และไม่ใช่แค่วางระบบเท่านั้น แต่เรายังให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ลึกไปถึงแก่นแท้ของแต่ละอุตสาหกรรมว่าต้องการอะไร และเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า