Advance Solution


IIoT – Industrial Internet of Things


IIoT Solution

 • Real-Time Machine Monitoring
 • จับสถานะเครื่องตามเวลาจริงแบบเรียลไทม์
 • การใช้งานเครื่องจะถูกแสดงภาพผ่านแผงควบคุมแบบกราฟฟิก
 • ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของอุปกรณ์
 • Environmental Monitoring
 • จับอุณหภูมิ ความชื้น คุณภาพอากาศ แสง ฯลฯ
 • อุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพ เวชภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ต้องมีการควบคุมวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อย่างสูง
 • ข้อมูลที่วิเคราะห์จะถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
 • Asset Monitoring
 • เพียงติดตาม และตรวจสอบย้อนหาสินทรัพย์หรือสินค้าคงคลัง
 • การมองเห็นตำแหน่งที่ตั้งของสินทรัพย์แบบเรียลไทม์
 • เพิ่มความแม่นยำของสินค้าคงคลังและลดเวลาในการตรวจสอบ

Video Analytics Management (VAM)


Video Analytics Management (VAM) เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น โรงงาน โรงพยาบาล ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า โรงเรียน เป็นต้น

 • เหตุใดเราจึงต้องใช้ Video Analytics
 • บุคคลสามารถดูจอภาพเดียวได้เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะสูญเสียความสนใจไปยังเรื่องอื่น
 • เป็นการยากที่จะให้ความใส่ใจบนหลายๆ หน้าจอพร้อมกัน
 • บุคลากรอาจไม่รู้ว่าต้องมองหาอะไร
 • ด้วยระบบ VAM จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยลดเวลาที่ต้องใช้

ให้กล้อง และระบบ VAM ทำการตรวจจับ นับ และวิเคราะห์ให้คุณ


Video Analytics Store

 • การตรวจจับการใส่หน้ากาก
 • การตรวจจับบุคคล
 • การตรวจจับ ยานพาหนะ
 • การจำแนกประเภทของไฟ
 • การตรวจจับการบุกรุก
 • การนับจำนวนคนในพื้นที่ที่สนใจ
 • การนับคนเข้า-ออก
 • การตรวจสอบยานพาหนะ
 • การตรวจจับสีเครื่องแต่งกายของบุคคล
 • การจดจำใบหน้า
 • การตรวจสอบบุคคล
 • การระบุเพศของบุคคล
 • การตรวจจับกลุ่มควัน
 • การระบุสีของยานพาหนะ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเน็ตมาร์ค

AI Face Recognition System


ระบบเครื่องสแกนใบหน้าไร้การสัมผัส เป็นระบบที่นำมาช่วยคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงเบื้องต้นในการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 หรือโรคติดต่อร้ายแรงส่วนใหญ่ โดยการตรวจสอบอุณหภูมิของร่างกาย การตรวจจับการใส่หน้ากากป้องกันเชื้อโรค โดยเครื่องสแกนฯ นี้สามารถต่อเข้ากับระบบประตูกั้นไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อให้ประตูเปิดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเข้าสถานที่ได้

นอกจากนี้แล้วระบบเครื่องสแกนนี้ยังมีฟังก์ชั่น AI ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการลงเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงาน หรือบุคลากรขององค์กร และการควบคุมการอนุญาตเข้าพื้นที่ได้อีกด้วย

เบื้องหลังวิธีการแก้ปัญหา

ข้อด้อยของวิธีการแบบทั่วไป เทียบกับ วิธีการที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยีล่าสุด

รูปแบบการใช้งาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเน็ตมาร์ค