Data Center Solution


Data Center Infrastructure Design


เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ ระบบสายสัญญาณ Data Cabling และ Data Center หรือ Server Room ที่เรารู้จักกัน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมบุคคลากรที่มีใบรับรองจากสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ATD, CDCP, CDCE และอีกมากมาย ทำให้เราพร้อมให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ตลอดจนควบคุมโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล Uptime Institute, ANSI/TIA และ BICSI

Electrical Power & Emergency Power


ระบบสำรองไฟ (Uninterrupted Power Supply หรือ UPS) มีหน้าที่หลัก คือ ป้องกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย) อันมีสาเหตุจากความผิดปกติของพลังงานไฟฟ้า รวมถึงมีหน้าที่ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่ให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อไม่มีพลังงานไฟฟ้ามาจ่ายให้กับอุปกรณ์

UPS ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย ควรจะเป็นชนิด True Online ซึ่งเป็น UPS ที่มีศักยภาพสูงสุด โดยตัวอุปกรณ์จะทำการแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณภาพไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร สามารถป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น ไฟดับ, ไฟตก, ไฟเกิน หรือสัญญาณรบกวนใดๆ จึงทำให้ UPS ชนิดนี้มีราคาสูงกว่า UPS ชนิดอื่นๆ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator)

เพื่อเพิ่มความมั่นใจเราจะมีพลังงานไฟฟ้าที่ดีนานพอที่จะรองรับไฟฟ้าดับเป็นเวลานานได้ เราจึงควรมี เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น นอกจากจะมั่นใจว่าเราจะมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพออย่างต่อเนื่อง เรายังประหยัดแบตเตอรี่ของ UPS อีกด้วย และที่ขาดไม่ได้จะเป็น Automatic Transfer Switch หรือ ATS ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการสั่งงานให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติ เมื่อตรวจจับได้ว่ากระแสไฟฟ้าหลักมีปัญหา เช่นกรณีที่เกิดไฟดับหรือไฟตก โดยจะส่งสัญญาณไปสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถทำงานจนได้ความถี่ Hz, Volt ตรงตามค่าที่กำหนดไว้ ATS ก็จะสั่ง Transfer เอาไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายให้กับระบบทันที

Computer Room Air Conditioning (CRAC)


ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning System) เป็นระบบสำหรับห้องที่ต้องการควบคุณอุณหภูมิและความชื้นเป็นพิเศษ โดยเครื่องปรับอากาศ (CRAC Unit) สามารถควบคุมสภาวะได้อย่างแม่นยำ ซึ่งใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์, ห้อง Data Center ห้องโทรคมนาคม และห้อง Laboratory ซึ่งเป็นห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างมาก แตกต่างจากระบบปรับอากาศแบบระบบปรับอากาศสำหรับบ้าน/สำนักงาน (Comfort Air) คือ CRAC Unit นั้นมีความสามารถจัดการกับ sensible heat factor หรือความร้อนอันเนื่องมาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้เกินกว่า 90% รวมถึงสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ และระบบกรองฝุ่นละอองต่างๆ เป็นไปได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้ง CRAC Unit ยังออกแบบมาให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีความจำเป็นต้องหยุดพัก

ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

Fire Suppression System


เพื่อปกป้องอุปกรณ์ และข้อมูลสำคัญภายในห้อง Data Center จากอัคคีภัย สารชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้เพื่อปกป้องอัคคีภัย นั่นคือ สาร 3M™ Novec™ 1230 (3M™ Novec™ 1230 substance) ซึ่งเป็นสารดับเพลิงสะอาดที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นสารที่ใช้แทนระบบดับเพลิงด้วยสารฮาลอนและสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) เป็นสารเคมีในตระกูลฮาโลคาร์บอน ซึ่งสารเคมีกลุ่มนี้รวมถึง HFC และฟลูออโรคีโทน สาร Novec 1230 คือสารฟลูออโรคีโทน และสารสะอาด ไม่มีคราบ หรือเขม่า อีกทั้งยังปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน