News & Activities

 • Netmarks Together for Flood Relief

  เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้หลายๆ ส่วนของประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานครของเรากำลังเผชิญหน้ากับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่อยู่ในขณะนี้ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงพนักงานเน็ตมาร์คเองก็ได้รวบรวมเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นำไปมอบให้ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 2554 รวมถึงทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คจำนวนหนึ่ง ได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตั้งแต่เวลาบ่าย 2 โมง ถึง 6 โมงเย็น

  ทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คได้ลงทะเบียนอาสาสมัครลำเลียงถุงยังชีพที่บรรจุเรียบร้อยแล้วไปยังลานตรวจนับ เพื่อเตรียมจัดส่งให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป รวมถึงอีกหนึ่งภาระกิจของทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คในบ่ายวันนั้น คือ การขนถ่ายน้ำดื่มจากรถสิบล้อที่มีคนบริจาคมาจากต่างจังหวัดลงสู่ลานตรวจนับของบริจาค

  การร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ทุกคนเต็มที่และเหน็ดเหนื่อยกันมาก แต่ทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คก็มีรอยยิ้มบนใบหน้ากันทุกคน เพราะเรารู้ว่าความปวดเมื่อยและเหน็ดเหนื่อยของเราเทียบไม่ได้เลยกับความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในครั้งนี้

   

 • Netmarks Together for Flood Relief

  เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้หลายๆ ส่วนของประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานครของเรากำลังเผชิญหน้ากับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่อยู่ในขณะนี้ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงพนักงานเน็ตมาร์คเองก็ได้รวบรวมเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นำไปมอบให้ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 2554 รวมถึงทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คจำนวนหนึ่ง ได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตั้งแต่เวลาบ่าย 2 โมง ถึง 6 โมงเย็น

  ทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คได้ลงทะเบียนอาสาสมัครลำเลียงถุงยังชีพที่บรรจุเรียบร้อยแล้วไปยังลานตรวจนับ เพื่อเตรียมจัดส่งให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป รวมถึงอีกหนึ่งภาระกิจของทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คในบ่ายวันนั้น คือ การขนถ่ายน้ำดื่มจากรถสิบล้อที่มีคนบริจาคมาจากต่างจังหวัดลงสู่ลานตรวจนับของบริจาค

  การร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ทุกคนเต็มที่และเหน็ดเหนื่อยกันมาก แต่ทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คก็มีรอยยิ้มบนใบหน้ากันทุกคน เพราะเรารู้ว่าความปวดเมื่อยและเหน็ดเหนื่อยของเราเทียบไม่ได้เลยกับความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในครั้งนี้

   

<< Back
Back
 • Netmarks Together for Flood Relief

เป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้หลายๆ ส่วนของประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานครของเรากำลังเผชิญหน้ากับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่อยู่ในขณะนี้ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงพนักงานเน็ตมาร์คเองก็ได้รวบรวมเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นำไปมอบให้ที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 2554 รวมถึงทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คจำนวนหนึ่ง ได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตั้งแต่เวลาบ่าย 2 โมง ถึง 6 โมงเย็น

ทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คได้ลงทะเบียนอาสาสมัครลำเลียงถุงยังชีพที่บรรจุเรียบร้อยแล้วไปยังลานตรวจนับ เพื่อเตรียมจัดส่งให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป รวมถึงอีกหนึ่งภาระกิจของทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คในบ่ายวันนั้น คือ การขนถ่ายน้ำดื่มจากรถสิบล้อที่มีคนบริจาคมาจากต่างจังหวัดลงสู่ลานตรวจนับของบริจาค

การร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ทุกคนเต็มที่และเหน็ดเหนื่อยกันมาก แต่ทีมจิตอาสาเน็ตมาร์คก็มีรอยยิ้มบนใบหน้ากันทุกคน เพราะเรารู้ว่าความปวดเมื่อยและเหน็ดเหนื่อยของเราเทียบไม่ได้เลยกับความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในครั้งนี้