News & Activities

 • เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม CSR โครงการ Share Blood For Life 2014

   

   

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม CSR ร่วมทำความดีเพื่อกลับคืนสู่สังคม กับโครงการ Share Blood for Life บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  เมื่อเวลา 09.00 น. โดยนางสาวกฤศธร องค์ติลานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาค จากบริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือพันธมิตร จำนวนทั้งสิ้น 151,515.00 บาท โดยมี ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ด้วย

   

 • เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม CSR โครงการ Share Blood For Life 2014

   

   

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม CSR ร่วมทำความดีเพื่อกลับคืนสู่สังคม กับโครงการ Share Blood for Life บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  เมื่อเวลา 09.00 น. โดยนางสาวกฤศธร องค์ติลานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาค จากบริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือพันธมิตร จำนวนทั้งสิ้น 151,515.00 บาท โดยมี ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ด้วย

   

<< Back
Back
 • เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม CSR โครงการ Share Blood For Life 2014

 

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม CSR ร่วมทำความดีเพื่อกลับคืนสู่สังคม กับโครงการ Share Blood for Life บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เมื่อเวลา 09.00 น. โดยนางสาวกฤศธร องค์ติลานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาค จากบริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือพันธมิตร จำนวนทั้งสิ้น 151,515.00 บาท โดยมี ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ด้วย