News & Activities

 • โครงการ Give Blood For Life ครั้งที่ 2

   

   

   

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ร่วมทำความดีเพื่อกลับคืนสู่สังคม กับโครงการ “Give Blood for Life ครั้งที่ 2" บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

   

   

  เมื่อเวลา 09.00 น. โดยนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาค จากบริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือพันธมิตร จำนวนทั้งสิ้น79,700 .00 บาท โดยมี ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในครั้งนี้

   

   
 • โครงการ Give Blood For Life ครั้งที่ 2

   

   

   

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ร่วมทำความดีเพื่อกลับคืนสู่สังคม กับโครงการ “Give Blood for Life ครั้งที่ 2" บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

   

   

  เมื่อเวลา 09.00 น. โดยนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาค จากบริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือพันธมิตร จำนวนทั้งสิ้น79,700 .00 บาท โดยมี ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในครั้งนี้

   

   
<< Back
Back
 • โครงการ Give Blood For Life ครั้งที่ 2

 

 

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี บริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ร่วมทำความดีเพื่อกลับคืนสู่สังคม กับโครงการ “Give Blood for Life ครั้งที่ 2" บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น. โดยนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาค จากบริษัทเน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือพันธมิตร จำนวนทั้งสิ้น79,700 .00 บาท โดยมี ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในครั้งนี้