News & Activities

 • บริษัท เน็ตมาร์ค ร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดงาน "APC Data Center Solution Demo Tour

   

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จัดงาน "APC Data Center Solution Demo Tour " นำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ประกอบด้วย โซลูชั่นการสำรองและกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งโซลูชั่นการมอนิเตอร์ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบไฟฟ้าและสภาวะแวดล้อมของห้องดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมทั้งยังได้รับชมการสาธิตระบบมอนิเตอร์ และชมระบบผลิตภัณฑ์ของ APC  ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

   

   
 • บริษัท เน็ตมาร์ค ร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดงาน "APC Data Center Solution Demo Tour

   

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จัดงาน "APC Data Center Solution Demo Tour " นำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ประกอบด้วย โซลูชั่นการสำรองและกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งโซลูชั่นการมอนิเตอร์ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบไฟฟ้าและสภาวะแวดล้อมของห้องดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมทั้งยังได้รับชมการสาธิตระบบมอนิเตอร์ และชมระบบผลิตภัณฑ์ของ APC  ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

   

   
<< Back
Back
 • บริษัท เน็ตมาร์ค ร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดงาน "APC Data Center Solution Demo Tour

 

 

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จัดงาน "APC Data Center Solution Demo Tour " นำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ประกอบด้วย โซลูชั่นการสำรองและกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งโซลูชั่นการมอนิเตอร์ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบไฟฟ้าและสภาวะแวดล้อมของห้องดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมทั้งยังได้รับชมการสาธิตระบบมอนิเตอร์ และชมระบบผลิตภัณฑ์ของ APC  ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา