News & Activities

 • Netmarks ร่วมกับ Digitalcom จัดงาน IT Workshop

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จับมือร่วมกับบริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 2 วัน 1 คืน ให้กับพนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC ในหัวข้อสัมมนาคือ Netmarks & Digitalcom IT Workshop for SCG IT Helpdesk จุดประสงค์ของการจัดงานสัมมนา เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (IT Infrastructure) และกล้อง IP Camera แก่พนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC

  กำหนดการในการสัมมนาคือ วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

  งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามความคาดหมาย คือ ได้รับความสนใจจากพนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC เป็นอย่างดี ทุกคนให้ความสนใจการสัมมนาตลอดระยะเวลา 4 ชั่วโมงเต็ม และได้มีการตอบคำถามช่วง Quiz และสอบทำ LAB หลังจากสัมมนาเสร็จสิ้นลง หลังจากจบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการก็มีการมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้คะแนนรวม ดีที่สุด 3 ทีมแรกในการตอบคำถามช่วง Quiz และสอบทำ LAB ทำให้บรรยากาศของการจัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ได้ทุกคนได้รับ ทั้งความรู้ตลอดงานสัมมนา 4 ชั่วโมงเต็ม และยังได้ทดสอบความรู้หลังจากจบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการอีกด้วย การมอบของรางวัลมีขึ้นในช่วงอาหารมื้อค่ำ ในบรรยากาศสบายๆ ร่วมกันของทีมเน็ตมาร์ค, ดิจิตอลคอมและพนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC

   

 • Netmarks ร่วมกับ Digitalcom จัดงาน IT Workshop

   

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จับมือร่วมกับบริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 2 วัน 1 คืน ให้กับพนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC ในหัวข้อสัมมนาคือ Netmarks & Digitalcom IT Workshop for SCG IT Helpdesk จุดประสงค์ของการจัดงานสัมมนา เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (IT Infrastructure) และกล้อง IP Camera แก่พนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC

  กำหนดการในการสัมมนาคือ วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

  งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามความคาดหมาย คือ ได้รับความสนใจจากพนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC เป็นอย่างดี ทุกคนให้ความสนใจการสัมมนาตลอดระยะเวลา 4 ชั่วโมงเต็ม และได้มีการตอบคำถามช่วง Quiz และสอบทำ LAB หลังจากสัมมนาเสร็จสิ้นลง หลังจากจบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการก็มีการมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้คะแนนรวม ดีที่สุด 3 ทีมแรกในการตอบคำถามช่วง Quiz และสอบทำ LAB ทำให้บรรยากาศของการจัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ได้ทุกคนได้รับ ทั้งความรู้ตลอดงานสัมมนา 4 ชั่วโมงเต็ม และยังได้ทดสอบความรู้หลังจากจบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการอีกด้วย การมอบของรางวัลมีขึ้นในช่วงอาหารมื้อค่ำ ในบรรยากาศสบายๆ ร่วมกันของทีมเน็ตมาร์ค, ดิจิตอลคอมและพนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC

   

<< Back
Back
 • Netmarks ร่วมกับ Digitalcom จัดงาน IT Workshop

 

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จับมือร่วมกับบริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 2 วัน 1 คืน ให้กับพนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC ในหัวข้อสัมมนาคือ Netmarks & Digitalcom IT Workshop for SCG IT Helpdesk จุดประสงค์ของการจัดงานสัมมนา เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านไอทีขั้นพื้นฐาน (IT Infrastructure) และกล้อง IP Camera แก่พนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC

กำหนดการในการสัมมนาคือ วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามความคาดหมาย คือ ได้รับความสนใจจากพนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC เป็นอย่างดี ทุกคนให้ความสนใจการสัมมนาตลอดระยะเวลา 4 ชั่วโมงเต็ม และได้มีการตอบคำถามช่วง Quiz และสอบทำ LAB หลังจากสัมมนาเสร็จสิ้นลง หลังจากจบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการก็มีการมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้คะแนนรวม ดีที่สุด 3 ทีมแรกในการตอบคำถามช่วง Quiz และสอบทำ LAB ทำให้บรรยากาศของการจัดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ได้ทุกคนได้รับ ทั้งความรู้ตลอดงานสัมมนา 4 ชั่วโมงเต็ม และยังได้ทดสอบความรู้หลังจากจบการสัมมนาเชิงปฎิบัติการอีกด้วย การมอบของรางวัลมีขึ้นในช่วงอาหารมื้อค่ำ ในบรรยากาศสบายๆ ร่วมกันของทีมเน็ตมาร์ค, ดิจิตอลคอมและพนักงาน IT Helpdesk ของบริษัท SCG Paper PLC