Security System


Log & Next-Gen SIEM


Security information and event management (SIEM)

การทำงานของ SIEM คือ การจัดเก็บและรวบรวม Log จากอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาทำการวิเคราะห์สถานการณ์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลทั้งหมดจะมาทำการ Correlate เพื่อค้นหาต้นตอและเป้าประสงค์ในรูปแบบต่างๆ ได้ อีกทั้งยังทราบถึงการติดตามภัยคุกคามหรือตรวจสอบภัยคุกคามต่างๆที่จะเข้ามาอีกด้วยและยังใช้ Rule เพื่อทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบได้


Features & Benefits


ถ้าคุณกำลังมองหาระบบ Log Management หรือ Next-Gen SIEM และต้องการเก็บ Log ให้ได้ตามมาตรฐาน พ.ร.บ คอมพิวเตอร์หรือ PDPA
 • ถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบ IT ที่มีต่อทางด้านธุรกิจ เพราะว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ Logs มากยิ่งขึ้น อีกทั้งไม่ให้ข้อมูลที่มีค่าถูกทำลายหรือขโมยไปได้ง่ายๆ
 • สามารถตรวจจับหรือยับยั้งทุกการโจมตีได้ดี โดยจะนำข้อมูลจากอุปกรณ์ทั้งหมด มาประมวลผลในระบบเครือข่าย เพื่อตรวจหาการโจมตีต่างๆที่อาจจะหลุดรอดเข้ามา อย่างการ Correlation เพื่อค้นหาพฤติกรรมการโจมตีในระบบเครือข่าย เป็นต้น
 • ทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบแบบ Real-Time ไปให้ทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น
 • เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการเก็บ Logs ข้อมูลต่างๆในอุปกรณ์ทั้งหมด

Network Access Control


Network Access Control คือการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control) ซึงในการที่เราจะควบคุมสิทธิ์เข้าถึงระบบเครือข่ายได้นั้น ในเบื้องต้นอุปกรณ์ NAC เองจะต้องแยกแยะและรู้จักอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบเครือข่ายของเราก่อน โดยจะทำการตรวจสอบและจำแนกประเภทอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่ายให้รู้จักกันหลังจากนั้นจะทำการยืนยันตัวตนเพื่อกำหนดสิทธิ์ให้กับทุกอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายภายในองค์กร อีกทั้งยังสามารถตรวจจับและยับยั้งการโจมตีที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติได้ อย่างเช่น มีการ Scan ในระบบเครือข่ายภายในองค์กรเข้ามาหรือพยายามเข้าถึง Port ต่างๆที่ผิดปกติภายในองค์กรหรือการส่ง Email ที่ผิดปกติ เป็นต้น ในการดูรายงานก็สามารถปรับแต่งให้ทำการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบประเด็นต่างๆด้านความปลอดภัยให้ตรงตามข้อกำหนดหรือ Compliance ต่างๆ ที่องค์กรต้องการได้


Features & Benefits


Network Access Control สามารถเข้าไปช่วยในองค์กรได้อย่างไร
 • ทำการตรวจสอบและควบคุมการลงทะเบียนของผู้ที่ต้องการใช้งานว่ามีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานหรือไม่ โดยใช้วิธีการ Authentication กับอุปกรณ์เครือข่าย
 • ตรวจสอบว่า Anti-Virus Signature มีการ Update ล่าสุดหรือไม่
 • ตรวจสอบ Path ของ Windows ล่าสุดหรือไม่
 • สามารถเข้าไปแก้ไขในอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้ เช่น การปิด Port การย้าย VLAN การกำหนด Policy ต่างๆ เป็นต้น
 • ระบบการป้องกันการบุกรุก จะช่วยจัดการแก้ไขปัญหาในอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาติได้ด้วย

Endpoint Security


Endpoint Security เป็นโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยและกำจัดไวรัสตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงเครื่องปลายทางเป็นรูปแบบแบบ Real-time โดยสามารถกำจัดภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม และสามารถบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังเครื่องปลายทางได้ โดยกำหนด Policy การตั้งค่าจากส่วนกลางไปยังเครื่องปลายทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการจัดการยังช่วยปิดช่องโหว่ของภัยคุกคามที่จะเข้ามาในองค์กรได้ อีกทั้งยังลดต้นทุนในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่มีลักษณะคล้ายไวรัส หรือต้องสงสัยได้ หลังจากที่วิเคราะห์แล้วจะทำการตอบสนองเพื่อตรวจความผิดปกติและจะทำการจัดการข้อมูลต่างๆ ตาม Action ที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากเกินไป


Features & Benefits


Endpoint Security มีดีอย่างไร
 • ลดความเสี่ยงด้วยการป้องกันภัยคุกคามต่างบนเครื่องปลายทาง
 • หยุดภัยคุกคามก่อนที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ปลายทาง พร้อมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของไฟล์และเว็บไซต์ได้
 • ป้องกันข้อมูลรั่วไหลของไฟล์สำคัญๆได้
 • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านความปลอดภัยได้มากขึ้น
 • สามารถหา Root Cause เกี่ยวกัยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้
 • ลดอัตราการโจมตีของภัยคุกคามต่างๆบนเครื่องปลายทางได้มากขึ้น

Gateway Security


 • Secure Mail Gateway

Secure Mail Gateway ทำหน้าที่กลั่นกรองการรับ-ส่งอีเมล์ทั้งขาเข้าและขาออกทั้งหมดเพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก รวมถึงสแปม ฟิชชิ่งและไฟล์แนบที่เป็นอันตรายทุกประเภทที่มากับอีเมล์และการรั่วไหลของข้อมูล ช่วยจัดการได้ง่ายประหยัดเวลาในการทำงานด้านความปลอดภัยของอีเมล์ในแต่ละวัน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้ด้วย


Features & Benefits


 • ป้องกันสแปมและฟิชชิ่งในการใช้งานของอีเมล์ รวมถึงช่องทางการแพร่กระจายต่างๆด้วย
 • ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างปลอดภัย
 • สามารถป้องกันปัญหาในการโจมตีรูปแบบต่างๆได้
 • แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบได้
 • เพิ่มระบบความปลอดภัยทางอีเมล์ระดับสูง
 • Secure Web Gateway

Secure Web Gateway ช่วยให้องค์กรสามารถบังคับในการใช้อินเตอร์เน็ตแบบปลอดภัยโดยผ่านการจัดการนโยบายที่ยืดหยุ่นและละเอียดอ่อนในการรับ-ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆ อีกทั้งยังป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ไม่ได้ตั้งใจไปสู่บนเว็บไซต์โดยมีการการสแกนหรือตรวจจับเนื้อหาแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันการแอบแฝงเข้ามาและป้องกันการอัปโหลดเอกสารที่มีความเสี่ยงไปยังเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆได้เช่นกันพร้อมทั้งยังตรวจสอบปริมาณการใช้งานเว็บและการป้องกันการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายหรือเว็บที่ต้องสงสัยหรือไฟล์ที่บ่งบอกว่าเป็นอันตรายจากเนื้อหาได้ ถือว่าเป็นการปกป้องข้อมูลสำคัญทั้งเข้าและออกจากองค์กรได้ดี ทำให้สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน

Features & Benefits


Secure Web Gateway มีความสำคัญอย่างไร?

 • ป้องกันภัยคุกคามต่างๆทางเว็บไซต์หรือบนอินเตอร์เน็ต
 • ทำหน้าที่กลั่นกรองต่างๆที่ไม่ปลอดภัย
 • ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
 • ช่วยลดการใช้แบรนด์วิดท์และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • Secure Internet Gateway

Secure Internet Gateway มีความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามต่างๆบนอินเตอร์เน็ตให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์และจำกัดการเข้าใช้งานได้ รวมทั้งป้องกันและวิเคราะห์ไฟล์ต้องสงสัยได้ดีด้วย ถือว่าเป็นการตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่มีความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยได้

Features & Benefits


Secure Internet Gateway จำเป็นต่อการใช้งานอย่างไร?

 • มีความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามต่างๆให้กับผู้ใช้งานทั้งในองค์กรและนอกองค์กร
 • ทำการบล็อกโดเมนที่ต้องสงสัยเพื่อไม่ให้เข้าถึงข้อมูล
 • สามารถตรวจสอบและจำกัดการเข้าถึง Domain,URL,IP และไฟล์ที่ไม่ปลอดภัยได้
 • สามารถตรวจจับและยับยั้งการโจมตีได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น

Multi Factor Authentication


Multi Factor Authentication เป็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องระบุปัจจัยการตรวจสอบสองอย่างขึ้นไป เพื่อที่จะยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานให้รับรองความถูกต้องก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ ถือว่าเป็นการเข้าใช้งานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัย


Features & Benefits


Multi Factor Authentication ช่วยในเรื่องอะไรบ้าง

 • เพิ่มระบบความปลอดภัยมากขึ้นก่อนที่จะเข้าถึงการใช้งาน
 • ช่วยแก้ไขเรื่องช่องโหว่ความปลอดภัย ที่มีคนแอบอ้างในการเข้าถึงอุปกรณ์
 • เพิ่มการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย

DLP


DLP สามารถตรวจจับและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญๆ ขององค์กร เพื่อที่จะไม่ให้ข้อมูลหรือไฟล์สูญหายและยังป้องกันไฟล์ที่มีเนื้อหาสำคัญๆด้วยเช่นกัน เริ่มจากการคัดแยกประเภทของข้อมูลหรือจัดลำดับความสำคัญต่างๆก่อน หลังจากนั้นจะทำการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลต่างๆ โดยกำหนดนโยบายการป้องกันข้อมูลรั่วไหลของข้อมูลแต่ละประเภท จากช่องทางการใช้งานต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบขององค์กรทราบ ถ้ามีการส่งผ่านข้อมูลที่สำคัญๆออกไป


Features & Benefits


Data Loss Prevention สามารถช่วยองค์กรคุณได้อย่างไร?

 • ป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยจะระบุและจัดประเภทของข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการใช้งาน
 • การใช้นโยบายและการควบคุมต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
 • การวิเคราะห์และการจัดทำรายงานเพื่อโชว์ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ช่วยป้องกันข้อมูลสำคัญขององค์กรจากภัยคุกคามต่างๆ