News & Activities

 • เน็ตมาร์ค จับมือร่วมกับอีเมอร์สันจัดงานสัมมนาดาต้า เซ็นเตอร์

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จับมือร่วมกับพาร์ทเนอร์ Emerson Network Power จัดงานสัมมนาครึ่งวันเช้าในหัวข้อ “NextGen ICT Infrastructure Solutions for the Data Center” ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรม เชอร์ลาตัน แกรนด์ สุขุมวิท ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกันจากปีที่แล้ว
  งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันนั้นได้รับทราบข้อมูลอัพเดทที่เป็นประโยนช์ และโซลูชั่นต่างๆ ของดาต้า เซ็นเตอร์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร โดยเนื้อหาสัมมนาประกอบไปด้วย Efficiency Without Compromise, NextGen Adaptive Power, NextGen Precision Cooling, NextGen IT Performance Optimization, Best Practices in Data Center Design For Business-Critical Continuity จากทาง Emerson Network Power รวมถึง Netmarks BCM Services จากเน็ตมาร์ค เป็นบริการใหม่ล่าสุดของเน็ตมาร์คที่มาเปิดตัวที่งานสัมมนานี้เป็นที่แรก ซึ่งเราจะเปิดให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนกรกฏาคมนี้ และหัวข้อสุดท้ายคือ อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ จากทาง Panduit หลังจากหัวข้อสัมมนาต่างๆ จบลง ทาง Emerson Network Power ได้มอบโล่ห์ “Certified Solutions Partner 2012” ให้กับบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

  การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางพาร์ทเนอร์หลักคือ Emerson Network Power ซึ่งงานในครั้งนี้ก็ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากดาต้า เซ็นเตอร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนและขนาด โดยอัตราการเติบโตสะท้อนจากการที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับระบบสารสนเทศ รวมถึงการมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถใช้กับดาต้า เซ็นเตอร์ขนาดเล็กได้ ซึ่งเน็ตมาร์คเรามีทีมงานที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ทำการออกแบบ และติดตั้งห้องดาต้า เซ็นเตอร์ภายใต้มาตรฐานสากล EIA/TIA-942 รวมถึงระบบสนับสนุนต่างๆ ของห้องดาต้า เซ็นเตอร์ ก่อนจบงานสัมมนาในวันนั้นทางเน็ตมาร์คและพาร์ทเนอร์มีของที่ระลึกมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกคน รวมถึงมีรางวัลพิเศษ Lucky Draw ถึง 7 รางวัล มอบให้กับท่านที่โชคดีทั้ง 7 คนอีกด้วย

   

 • เน็ตมาร์ค จับมือร่วมกับอีเมอร์สันจัดงานสัมมนาดาต้า เซ็นเตอร์

  บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จับมือร่วมกับพาร์ทเนอร์ Emerson Network Power จัดงานสัมมนาครึ่งวันเช้าในหัวข้อ “NextGen ICT Infrastructure Solutions for the Data Center” ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรม เชอร์ลาตัน แกรนด์ สุขุมวิท ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกันจากปีที่แล้ว
  งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันนั้นได้รับทราบข้อมูลอัพเดทที่เป็นประโยนช์ และโซลูชั่นต่างๆ ของดาต้า เซ็นเตอร์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร โดยเนื้อหาสัมมนาประกอบไปด้วย Efficiency Without Compromise, NextGen Adaptive Power, NextGen Precision Cooling, NextGen IT Performance Optimization, Best Practices in Data Center Design For Business-Critical Continuity จากทาง Emerson Network Power รวมถึง Netmarks BCM Services จากเน็ตมาร์ค เป็นบริการใหม่ล่าสุดของเน็ตมาร์คที่มาเปิดตัวที่งานสัมมนานี้เป็นที่แรก ซึ่งเราจะเปิดให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนกรกฏาคมนี้ และหัวข้อสุดท้ายคือ อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ จากทาง Panduit หลังจากหัวข้อสัมมนาต่างๆ จบลง ทาง Emerson Network Power ได้มอบโล่ห์ “Certified Solutions Partner 2012” ให้กับบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

  การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางพาร์ทเนอร์หลักคือ Emerson Network Power ซึ่งงานในครั้งนี้ก็ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากดาต้า เซ็นเตอร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนและขนาด โดยอัตราการเติบโตสะท้อนจากการที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับระบบสารสนเทศ รวมถึงการมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถใช้กับดาต้า เซ็นเตอร์ขนาดเล็กได้ ซึ่งเน็ตมาร์คเรามีทีมงานที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ทำการออกแบบ และติดตั้งห้องดาต้า เซ็นเตอร์ภายใต้มาตรฐานสากล EIA/TIA-942 รวมถึงระบบสนับสนุนต่างๆ ของห้องดาต้า เซ็นเตอร์ ก่อนจบงานสัมมนาในวันนั้นทางเน็ตมาร์คและพาร์ทเนอร์มีของที่ระลึกมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกคน รวมถึงมีรางวัลพิเศษ Lucky Draw ถึง 7 รางวัล มอบให้กับท่านที่โชคดีทั้ง 7 คนอีกด้วย

   

<< Back
Back
 • เน็ตมาร์ค จับมือร่วมกับอีเมอร์สันจัดงานสัมมนาดาต้า เซ็นเตอร์

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูล ให้กับภาคอุตสาหกรรม จับมือร่วมกับพาร์ทเนอร์ Emerson Network Power จัดงานสัมมนาครึ่งวันเช้าในหัวข้อ “NextGen ICT Infrastructure Solutions for the Data Center” ณ ห้องสุขุมวิท โรงแรม เชอร์ลาตัน แกรนด์ สุขุมวิท ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกันจากปีที่แล้ว
งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันนั้นได้รับทราบข้อมูลอัพเดทที่เป็นประโยนช์ และโซลูชั่นต่างๆ ของดาต้า เซ็นเตอร์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร โดยเนื้อหาสัมมนาประกอบไปด้วย Efficiency Without Compromise, NextGen Adaptive Power, NextGen Precision Cooling, NextGen IT Performance Optimization, Best Practices in Data Center Design For Business-Critical Continuity จากทาง Emerson Network Power รวมถึง Netmarks BCM Services จากเน็ตมาร์ค เป็นบริการใหม่ล่าสุดของเน็ตมาร์คที่มาเปิดตัวที่งานสัมมนานี้เป็นที่แรก ซึ่งเราจะเปิดให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนกรกฏาคมนี้ และหัวข้อสุดท้ายคือ อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ จากทาง Panduit หลังจากหัวข้อสัมมนาต่างๆ จบลง ทาง Emerson Network Power ได้มอบโล่ห์ “Certified Solutions Partner 2012” ให้กับบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ทางเน็คมาร์คได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางพาร์ทเนอร์หลักคือ Emerson Network Power ซึ่งงานในครั้งนี้ก็ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากดาต้า เซ็นเตอร์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนและขนาด โดยอัตราการเติบโตสะท้อนจากการที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับระบบสารสนเทศ รวมถึงการมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถใช้กับดาต้า เซ็นเตอร์ขนาดเล็กได้ ซึ่งเน็ตมาร์คเรามีทีมงานที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ทำการออกแบบ และติดตั้งห้องดาต้า เซ็นเตอร์ภายใต้มาตรฐานสากล EIA/TIA-942 รวมถึงระบบสนับสนุนต่างๆ ของห้องดาต้า เซ็นเตอร์ ก่อนจบงานสัมมนาในวันนั้นทางเน็ตมาร์คและพาร์ทเนอร์มีของที่ระลึกมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกคน รวมถึงมีรางวัลพิเศษ Lucky Draw ถึง 7 รางวัล มอบให้กับท่านที่โชคดีทั้ง 7 คนอีกด้วย