Our Clients

คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ข้อมูลคุณจะปลอดภัย!!

Secure Suit V (SSV) สามารถช่วยได้ เพราะ SSV สามารถระบุตัวตนการเข้าระบบ ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน  ตามตำแหน่ง หรือสิทธิของการใช้งาน โดย SSV สามารถรองรับการพิสูจน์ตัวตนบนอุปกรณ์ 5 ประเภทด้วยกัน คือ1. ลายนิ้วมือ 2. ลายเส้นเลือดดำบนนิ้ว  หรือรูปแบบฝ่ามือ 3. บัตรพนักงาน 4. One time password (OTP) 5. Password  

Read More >>