News & Activities

ผ่านไปแล้วนะคะ กับงานสัมมนา SMART NETWORK 2015 (Test)

บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางแผนระบบเครือข่ายข้อมูลให้กับภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัทพันธมิตร วารสารไมโครคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) จัดงานสัมมนาไอทีครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี 2015 ในหัวข้อ "เทคโนโลยีอุบัติใหม่:ความท้าทายเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่เศรษฐกิจดิจิทัล" ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา ที่ผ่านมา

Read More >>